M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

PRZETARG NA TP SA - CZEKANIE NA GODOTA

Serwis Dzienny | 18 sierpnia 2000, 00:00

Zapowiadane na 14 sierpnia spotkanie domów mediowych gotowych oprotestowaś decyzję Telekomunikacji Polskiej SA, dotyczącą przyznania niewielkiej agencji Remedia obsługi medialnego...

Zapowiadane na 14 sierpnia spotkanie domów mediowych gotowych oprotestowaś decyzję Telekomunikacji Polskiej SA, dotyczącą przyznania niewielkiej agencji Remedia obsługi medialnego budżetu (określanego na 150 mln zł) nie odbyło się. Jak poinformował Glyn Hughes, dyrektor generalny Initiative Media, zainteresowane firmy poczekają, aż zbierze się zarząd Stowarzyszenia Agencji Reklamowych, który zadecyduje o ewentualnych dalszych działaniach (najprawdopodobniej zarząd SAR zbierze się pod koniec sierpnia). Na dzień dzisiejszy wszystko wskazuje na to, że podjęcie tematu przetargu na zarządzie SAR będzie de facto jedyną podjętą formą protestu. Mimo iż firmy biorące udział w przetargu jednoznacznie oceniły go jako nieuczciwy i niemerytoryczny, (a ich przedstawiciele, początkowo ostro wyrażali swoje poglądy i podejrzenia na łamach DS MMP), w miarę upływu czasu łagodziły swoje stanowisko. Ostatecznie, nasi rozmówcy w większości wycofali się z wcześniej wyrażanych oskarżeń wypowiadanych "na gorąco". Przypominamy, że oprócz zwycięskiej Remedia do przetargu przystąpiły: Media Direction, MQI, Universal McCann, Initiative Media, PanMedia Western, The Media Edge, Optimedia, Optimum Media. (AMS)