M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

NOWY BANK ZACHODNI WBK

Serwis Dzienny | 17 października 2000, 00:00

Zarządy Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA z Poznania i Banku Zachodniego SA z Wrocławia zawarły wstępne porozumienie o połączeniu. Większościowym udziałowcem...

Zarządy Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA z Poznania i Banku Zachodniego SA z Wrocławia zawarły wstępne porozumienie o połączeniu. Większościowym udziałowcem obu instytucji jest Allied Irish Bank. Zgodnie z przewidywaniami, fuzja powinna się zakończyć w maju 2001 r. Wtedy też bank otrzyma nową nazwę, która prawdopodobnie będzie brzmiała: Bank Zachodni WBK. Jednym z trzech priorytetów Banku Zachodniego WBK ma być rozwój elektronicznych kanałów dostępu do usług bankowych. Pozostałe dwa to podniesienie jakości usług i rozbudowa sieci oddziałów. Jak zapewniają przedstawiciele banku, znacznie zwiększą się inwestycje w rozwój usług elektronicznych.

WBK od września 1999 r. oferuje usługi bankowości elektronicznej. Bank Zachodni dopiero zamierzał je wprowadzić. Poznański bank oferuje pakiet usług o nazwie WBK24, pozwalający na bezpośredni dostęp do rachunków przez telefon i Internet.

Prezesem zarządu nowego banku zostanie Jacek Kseń, obecny prezes WBK. W połączonym banku powstaną dwa piony odpowiedzialne za zakupy i wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych. We Wrocławiu powstanie Departament Informatyki, którym będzie kierować Dorota Manęczak-Poniatowska, dotychczas odpowiedzialna w Banku Zachodnim za projekt wdrożenia nowego, scentralizowanego systemu informatycznego. Natomiast Departament Bankowości Elektronicznej, którym ma kierować Jędrzej Marciniak, będzie się mieścił w Poznaniu. Jędrzej Marciniak jest obecnie dyrektorem Centrum Bankowości Elektronicznej w Wielkopolskim Banku Kredytowym. Zarówno Dorota Manęczak-Poniatowska, jak i Marciniak wejdą w skład zarządu Banku Zachodniego WBK. (AO)