M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

BADANIA GFK POTWIERDZAJĄ SEZONOWOŚĆ REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ

Serwis Dzienny | 24 listopada 2000, 00:00

Instytut badawczy GfK Polonia zakończył analizy zmian natężenia ruchu, które mają wpływ na roczne wahania liczby kontaktów z nośnikami reklamy...

Instytut badawczy GfK Polonia zakończył analizy zmian natężenia ruchu, które mają wpływ na roczne wahania liczby kontaktów z nośnikami reklamy zewnętrznej. Przedmiotem badań była sieć ekranów reklamowych (format 6x3m), należących do firmy Cityboard Media (CM). Punktem wyjścia był pomiar bazowy, przeprowadzony w okresie kwiecień-maj 1999 roku. Okazało się, że miesiące zimowe (styczeń-luty), charakteryzuje obniżenie liczby kontaktów z nośnikami, która potem rośnie w okresie od marca do czerwca. Natężenie ruchu spada latem (lipiec-sierpień), jednak już we wrześniu i październiku osiąga maksymalny poziom. W okresie listopad-grudzień wskaźnik ten jest taki sam jak w miesiącach wiosennych. W skali ogólnopolskiej, wahania te nie przekraczają jednak progu 5 proc. Uzyskane dane pozwoliły na stworzenie tzw. modelu ruchu, który stanowi drugi etap badań GfK Polonia, zleconych przez CM (w pierwszym, analizowano efektywność całej sieci jej nośników). Roczne zmiany natężenia ruchu będą miały wpływ na redakcję jej oferty handlowej na rok 2001. Cena wynajmu ekranów w poszczególnych miastach zostanie zdywersyfikowana w zależności od okresu roku, przy jednoczesnym utrzymaniu zasady jednakowej ceny za jeden kontakt w obrębie całej sieci. Przedstawiciele CM nie podjęli jeszcze decyzji, czy sfinansowany zostanie kolejny etap badawczy, czyli analiza geodeograficzna widowni nośników jej sieci. GfK Polonia proponuje jego realizację wspólnie z firmą badawczą TNS OBOP. (JP)