M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

POSŁOWIE SZYKUJĄ KOLEJNE ZMIANY USTAWY ANTYALKOHOLOWEJ

Serwis Dzienny | 20 grudnia 2000, 00:00

Dopuszczenie możliwości reklamy piwa w mediach elektronicznych oraz prasie kolorowej przewiduje kolejny poselski projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości...

Dopuszczenie możliwości reklamy piwa w mediach elektronicznych oraz prasie kolorowej przewiduje kolejny poselski projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 1982 r. Dyskutowane propozycje dają prawo browarom do emisji reklam ich produktów w telewizji, radiu i kinie w pasmach nadawania od godz. 23 w nocy do 6 rano oraz w magazynach kolorowych z wyłączeniem okładek zewnętrznych. Jednocześnie nowe regulacje wprowadzają całkowity zakaz jakichkolwiek innych form promocji, w tym prowadzenia sponsoringu sportowego. Inicjatorami powstania noweli jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członkowie Komisji Zdrowia, Komisji Rodziny i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP. Projekt popierany jest przez część posłów wszystkich największych ugrupowań parlamentarnych bez względu na ich opcję polityczną. Proponowane zmiany już dwukrotnie były odsyłane do ponownego rozpatrzenia przez komisje. Trzecie czytanie, które zadecyduje o jego przyjęciu przez Sejm RP i przekazaniu Senatowi RP, nastąpi najprawdopodobniej w piątek 22 grudnia br. (JP)