M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

LIST DYREKTORA GENERALNEGO OGILVY GROUP W SPRAWIE ZASAD UCZESTNICTWA W PRZETARGACH REKLAMOWYCH

Serwis Dzienny | 16 marca 2001, 00:00

W nawiązaniu do przyjęcia przez Stowarzyszenie Agencji Reklamowych w Polsce dokumentu pt. "Podstawowe zasady prowadzenia przetargów" otrzymaliśmy list od dyrektora...

W nawiązaniu do przyjęcia przez Stowarzyszenie Agencji Reklamowych w Polsce dokumentu pt. "Podstawowe zasady prowadzenia przetargów" otrzymaliśmy list od dyrektora generalnego Ogilvy Group Krzysztofa Czupryny:

"Stosując się do rekomendacji członków zarządu Stowarzyszenia Agencji Reklamowych, jako pierwszy chciałbym pisemnie oświadczyć, iż każdy z pracowników agencji reklamowej Ogilvy będzie przestrzegać wszystkich dwunastu punktów określających zasady prowadzenia przetargów.

Zarówno ja, jak i moi współpracownicy jesteśmy przekonani, iż stosowanie tych reguł ma na celu zapewnienie nam warunków pracy opartych na uczciwych zasadach konkurencji. Uważamy, iż jednomyślna, pisemna deklaracja przestrzegania tych zasad zagwarantuje wszystkim zrzeszonym agencjom poczucie jedności i siły w momencie prowadzenia przetargu.

Zwracam się z uprzejmą prośbą do każdej agencji zrzeszonej w Stowarzyszeniu Agencji Reklamowych w Polsce o pisemne oświadczenie, iż gotowi są przestrzegać wszystkich zasad prowadzenia przetargów.

Jednocześnie chciałbym zainteresować "Media i Marketing Polska" problemem nieprzestrzegania tych zasad przez zrzeszone agencje. Uważam, iż w czasach ogromnej konkurencji międzyagencyjnej warte jest poruszenie tematu nieuczciwej konkurencji w obrębie środowiska reklamowego. Myślę, iż w momencie, gdy podpisane deklaracje zostaną wydrukowane na łamach pisma, zdopinguje to wszystkie zrzeszone agencje do przestrzegania regulaminu prowadzenia przetargów, pod którym każda z nich się podpisała".

Krzysztof Czupryna, dyrektor generalny Ogilvy Group

Od redakcji. Dziękujemy Krzysztofowi Czuprynie za przesłanie ww. pisma. Nadesłanie każdej następnej deklaracji w sprawie przestrzegania zasad uczestnictwa w przetargach reklamowych będzie odnotowane na naszych łamach.

Czytaj więcej na temat: , , ,