M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Konkurenci spotkali się na rozprawie w ZKDP

Serwis Dzienny | 29 kwietnia 1999, 00:00

Skargę wydawcy miesięcznika "Poradnik Handlowca", firmy Biuro Promocji i Reklamy Generalczyk, na Trade Press, wydawcę dwutygodnika "Detal Dzisiaj" rozstrzygnął Sąd...

Skargę wydawcy miesięcznika "Poradnik Handlowca", firmy Biuro Promocji i Reklamy Generalczyk, na Trade Press, wydawcę dwutygodnika "Detal Dzisiaj" rozstrzygnął Sąd Koleżeński Związku Kontroli Dystrybucji Prasy. Sporną kwestią był sposób samoprezentacji "Detalu Dzisiaj" z wykorzystaniem danych o sobie i konkurencyjnym "Poradniku Handlowca". Sąd zdecydował, że stosowanie reklamy porównawczej skierowanej we własnej ulotce do potencjalnych klientów nie narusza regulaminu ZKDP. Jeśli jednak dane są przedstawiane w publicznie dostępnej witrynie internetowej, co dotyczy opisywanej sprawy, regulamin ZKDP jest naruszony. W tym względzie sąd nałożył na obwinionego, czyli Trade Press, karę upomnienia. (KP)