M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

EDIPRESSE POLSKA ZAWIESIŁO WYDAWANIE DWUTYGODNIKA "BLASK"

Serwis Dzienny | 23 maja 2001, 00:00

Dwutygodnik "Blask" dla młodych kobiet wydawany przez Edipresse Polska zostaje zawieszony po ośmiu miesiącach od daty jego debiutu na rynku....

Dwutygodnik "Blask" dla młodych kobiet wydawany przez Edipresse Polska zostaje zawieszony po ośmiu miesiącach od daty jego debiutu na rynku. Taką decyzję podjął jego wydawca. Jej powodem jest niesatysfakcjonujący go poziom sprzedaży egzemplarzowej tytułu. Jak wyraził to wydawca w swoim oficjalnym stanowisku - "poziom sprzedaży ČBlaskuÇ nie koresponduje ze strategią Edipresse". Wyznacznikiem tej strategii jest "zajmowanie pozycji lidera na tych segmentach rynku, na których Edipresse operuje". Do momentu zakończenia redagowania tego wydania DS "MiMP" nie udało się uzyskać komentarza w tej sprawie od Zbigniewa Napierały, prezesa Edipresse Polska. "Blask" został zgłoszony do ZKDP od początku tego roku. Jednak podsumowanie wyników za I kwartał będzie wkrótce. Według nieoficjalnych informacji średnia sprzedaż "Blasku" w tym roku wynosiła ok. 60 tys. egzemplarzy. Wydawca liczył na osiągnięcie poziomu sprzedaży ok. 100 tys. egzemplarzy. Jeden z ostatnich numerów miał się zbliżyć do tego poziomu. Wydawca rozważa możliwość dostosowania formuły "Blasku" do potrzeb masowego odbiorcy. Ostatni numer magazynu w dotychczasowym charakterze ukaże się 7 czerwca br. Znaczna część zespołu "Blasku" ma znaleźć pracę w innych tytułach Edipresse. Edipresse Polska wyraźnie inwestowało w promocję "Blasku" (regularnie wykorzystywano nośniki typu citylight poster na wiatach przystankowych). Kolejne numery ukazywały się z gadżetami i dodatkami. Od niedawna redaktorem naczelnym pisma była Małgorzata Domagalik, pod której kierunkiem pismo przechodziło zmiany. Wpływy reklamowe "Blasku" wg Expert Monitora od momentu wejścia na rynek, to jest od X ub.r. do końca ub.r., wyniosły 2 mln 251 tys. zł brutto, a od I do IV br. - nieco ponad 3 mln zł brutto. (KP)

Czytaj więcej na temat: , ,