M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

STARCOM BADA CODZIENNE ZACHOWANIA MEDIOWE I KONSUMPCYJNE

Serwis Dzienny | 22 czerwca 2001, 00:00

Dom mediowy Starcom we współpracy ze swoimi klientami (m.in. Coca-Cola Poland Services Ltd., Kraft Jacobs Suchard) realizuje ilościowe badanie zachowań...

Dom mediowy Starcom we współpracy ze swoimi klientami (m.in. Coca-Cola Poland Services Ltd., Kraft Jacobs Suchard) realizuje ilościowe badanie zachowań mediowych i konsumpcyjnych pod nazwa Startrack. Badanie ankietowe na próbie ogólnopolskiej dostarczy szczegółowej wiedzy o kontaktach konsumentów z różnych grup docelowych z poszczególnymi nośnikami reklamy. Chodzi jednocześnie o analizę ich decyzji zakupowych na przestrzeni dnia, w trakcie wykonywania codziennych życiowych czynności. W przypadku produktów impulsowych Startrack ułatwi dobór kanałów komunikacji z punktu widzenia zmniejszenia okresu między kontaktem reklamowym a decyzją o zakupie. Badanie dostarczy także ogólnej wiedzy o wartości komunikacyjnej poszczególnych mediów reklamowych w odniesieniu do różnych kategorii produktowych. Jednocześnie badanie pozwoli na lepsze poznanie rozkładu dnia poszczególnych grup celowych i optymalne dopasowanie zasad komunikacji reklamowej z naturalnym rytmem życia konsumentów. Wyniki ankiety pomogą w podejmowaniu decyzji o doborze mediów dzięki dokładnym informacjom o jakości, kontekście i stosunku konsumentów do kontaktów z reklamą pojawiającą się w poszczególnych mediach (standardowo wykorzystywane badania mediów obejmują tylko dane o liczbie ekspozycji i zasięgu). Badanie realizowane jest przez instytut badawczy SMG/KRC Poland. Pierwsze wyniki badań spodziewane są za mniej więcej dwa miesiące. (AMS)

Czytaj więcej na temat: , ,