M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Ipsos zbada konsumenta leków bez recepty

Serwis Dzienny | 5 listopada 2009, 06:45

Firma badawcza Ipsos uruchamia badanie "Polski konsument OTC". Celem projektu jest analiza zwyczajów Polaków i ich postaw wobec leków sprzedawanych...

Firma badawcza Ipsos uruchamia badanie "Polski konsument OTC". Celem projektu jest analiza zwyczajów Polaków i ich postaw wobec leków sprzedawanych bez recepty i parafarmaceutyków.

Badanie "Polski konsument OTC" obejmie takie zagadnienia, jak: ocena zdrowia i odporności własnej oraz dzieci, profilaktyka zdrowotna, najczęściej występujące dolegliwości, samoleczenie, rola lekarza i farmaceuty, źródła wiedzy o lekach bez recepty i parafarmaceutykach, proces wyboru tych produktów, cele zakupu, postawy wobec zdrowia i leków.

Ważnym elementem raportu będzie segmentacja opracowana w oparciu o postawy wobec zdrowia i produktów OTC.

Projekt jest skierowany przede wszystkim do firm z sektora farmaceutycznego. Pierwsze badanie zostanie zrealizowane w styczniu 2010 roku na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie N=800 Polaków w wieku 15 lat i więcej. Wywiady kwestionariuszowe przeprowadzone będą metodą face to face z wykorzystaniem techniki CAPI (z użyciem elektronicznego kwestionariusza, za pomocą laptopa). (PM)

Czytaj więcej na temat: