M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

CITYBOARD MEDIA OSKARŻA STRĚER O NIEUCZCIWĄ KONKURENCJĘ

Serwis Dzienny | 5 września 2001, 00:00

Firma reklamy zewnętrznej Cityboard Media oskarża swojego konkurenta Stršer Polska o podawanie fałszywych danych w pisemnych ofertach skierowanych do klientów...

Firma reklamy zewnętrznej Cityboard Media oskarża swojego konkurenta Stršer Polska o podawanie fałszywych danych w pisemnych ofertach skierowanych do klientów oraz w prezentacji na swojej stronie internetowej. Chodzi o liczbę lokalizacji nośników obydwu firm. "Jesteśmy oburzeni postępowaniem firmy Stršer. Publikacje pisemne i prezentacja umieszczona w sieci zawierają nieprawdziwe dane i są jawnym przykładem nieuczciwej konkurencji oraz braku etyki biznesowej. Oprócz tego w oczywisty sposób wprowadzają w błąd klientów" - mówi Beata Fertak, PR manager w Cityboard Media. Fertak zarzuca firmie Stršer, że ta wprowadza klientów w błąd, prezentując liczbę lokalizacji, a nie tak jak w raportach podawanych przez Izbę Gospodarczą Reklamy Zewnętrznej (wcześniej przez Stowarzyszenie Reklamy Zewnętrznej) liczbę nośników. "Cityboard Media posiada nośniki dwustronne, gdzie strona B jest gorszej jakości niż strona A (tzw. najazdowa). W prezentacji wzięliśmy pod uwagę lokalizacje, a nie same nośniki" - mówi Janusz Malinowski, prezes zarządu Stršer Polska. W prezentacji z konferencji prasowej z 31 maja br. w części dotyczącej rozwoju lokalizacji sieci nośników 6x3 m w Polsce oraz w materiałach do klientów Stršer porównuje ilości swoich lokalizacji z lokalizacjami Cityboard Media i Town & City. Z jej treści wynika, że Cityboard Media w grudniu 1999 r. nie posiadała ani jednej lokalizacji nośników 6x3, w grudniu 2000 r dysponowała ok. 1,5 tys. lokalizacji, tyle samo ile w czerwcu 2001 r. Jako źródło danych Stršer podaje Stowarzyszenie Reklamy Zewnętrznej. Z raportów SRZ dotyczących liczby tablic, a nie lokalizacji, wynika, że Cityboard Media posiadała we wrześniu 1999 r. 2395 tablic 6x3, w grudniu 2000 r. miała 3073 takich nośników, natomiast w marcu 2001 r. firma miała ich 3105. Ponadto z prezentacji wynika, że w grudniu 1999 r. firma Cityboard Media, tak jak i Stršer, nie posiadała ani jednej lokalizacji, podczas gdy z raportu SRZ wynika, że miała ona w tym czasie 2395 nośników. Malinowski, mówi, że wynika to z faktu, że w 1999 r. Stršer nie miał w Polsce żadnych nośników i dlatego rok ten nie był brany pod uwagę w prezentacji. "Cityboard Media nie może mieć do nas pretensji, że pokazujemy stan faktyczny, ale ze swojego punktu widzenia" - dodaje Malinowski. Z informacji uzyskanych od Cityboard Media wynika, że Stršer nie może posiadać danych dotyczących liczby lokalizacji nośników, gdyż w raportach SRZ prezentowane są tylko dane dotyczące liczby nośników, a nie liczby lokalizacji. (PU)

Czytaj więcej na temat: , , , , , ,