M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Nielegalne porozumienie operatorów

Beata Goczał | 27 września 2010, 06:00

UOKiK sprawdzi, czy Polkomtel, Polska Telefonia Cyfrowa, PTK Centertel i P4 zawarli nielegalne porozumienie ograniczające konkurencję.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi, czy Polkomtel, Polska Telefonia Cyfrowa, PTK Centertel i P4 zawarli nielegalne porozumienie ograniczające konkurencję. Wszczęte postępowanie antymonopolowe wyjaśni, czy operatorzy uzgadniali między sobą sposób postępowania wobec hurtowego operatora telewizji mobilnej.

W 2009 r. Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił konkurs na rezerwację częstotliwości przeznaczonych do świadczenia hurtowych audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych w technologii DVB-H. Wzięły w nim udział dwa podmioty – spółka Info-TV-FM oraz konsorcjum Mobile TV zawiązane specjalnie w tym celu przez: Polkomtela, Polską Telefonię Cyfrową, PTK Centertel i P4. UKE rozstrzygnął przetarg na korzyść Info-TV-FM. Koncesja udzielona zwycięzcy miała umożliwić m.in. odbiór telewizji w telefonie komórkowym w lepszym standardzie niż możliwy obecnie. Aby móc świadczyć usługi dla odbiorców indywidualnych na dużą skalę, Info-TV-FM musi podpisać umowy z operatorami telefonii komórkowej.

UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe, w którym sprawdzi, czy operatorzy tworzący konsorcjum (które nie wygrało przetargu) uzgadniali między sobą sposób postępowania wobec Info-TV-FM.

W toku postępowania UOKiK zbada, czy po przegraniu konkursu uczestnicy konsorcjum – Polkomtel, Polska Telefonia Cyfrowa, PTK Centertel i P4 – kontynuowali współpracę, a jeśli tak, to na czym ona polegała. W szczególności UOKiK sprawdzi, czy przedsiębiorcy uzgodnili, że będą powstrzymywać się od rozmów z Info-TV-FM do czasu dokonania ustaleń między sobą. Ponadto UOKiK zbada, czy dokonywali wspólnych analiz warunków finansowych i wartości biznesowej oferty Info-TV-FM oraz czy ustalili wspólne działania PR, które mogły polegać m.in. na publicznym kwestionowaniu ważności i wiarygodności oferty Info-TV-FM.

Wymiana informacji oraz dokonywanie uzgodnień dotyczących kształtowania relacji z Info-TV-FM pomiędzy Polkomtelem, Polską Telefonią Cyfrową, PTK Centertel i P4 mogły naruszać przepisy Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Każdy z operatorów powinien samodzielnie, w oparciu o własną kalkulację ekonomiczną, oceniać ofertę Info-TV-FM, a decyzja o podjęciu współpracy z Info-TV-FM powinna być podjęta samodzielnie, a nie w wyniku wspólnych ustaleń.

UOKiK sprawdzi, czy działanie operatorów nie przyczyniło się do opóźnienia rozwoju hurtowego rynku usług telewizji mobilnej, a w konsekwencji do pozbawienia użytkowników końcowych możliwości korzystania z tych usług. Postępowanie w sprawach praktyk ograniczających konkurencję powinno być zakończone nie później niż 5 miesięcy od jego wszczęcia.

Ponadto obecnie prowadzone są dwa postępowania przeciwko spółkom PTC i Polkomtel dotyczące utrudniania kontroli, która została przeprowadzona w ramach postępowania poprzedzającego przedmiotowe postępowanie antymonopolowe.

Czytaj więcej na temat: , , , , , , ,