M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Oświadczenie

Serwis Dzienny | 11 kwietnia 2002, 00:00

W nawiązaniu do informacji zamieszczonej w Dziennym Serwisie "MiMP" z 9 kwietnia br. firma CR Media nadesłała oświadczenie następującej treści:...

W nawiązaniu do informacji zamieszczonej w Dziennym Serwisie "MiMP" z 9 kwietnia br. firma CR Media nadesłała oświadczenie następującej treści:

"Uznając słuszność inicjatywy RMS Polska i RRM dotyczącej zgodności radiowych platform planerskich tych firm, CR Media potwierdziły zgodność wyników generowanych przez CR Media Plannera oraz standardowe oprogramowanie analityczne SoftReport Explorer dostarczane przez SMG/KRC Poland Media - wykonawcę badań radiowych.

Oprogramowanie CR Media od początku swojego istnienia, czyli od 1998 r., było dostosowywane w kierunku zgodności wyników z oprogramowaniem dostarczanym przez instytut badawczy - jedyną platformą analityczną dostępną wszystkim uczestnikom rynku. Ma to na celu umożliwienie reklamodawcom weryfikacji prezentowanych analiz.

CR Media, podobnie jak wielu analityków, stoi na stanowisku, że wszystkie stosowane na rynku narzędzia analityczne powinny stosować takie same algorytmy obliczeniowe, tak aby wyniki były również identyczne. "O przewadze jednej platformy nad innymi nie może decydować wyższy poziom parametrów kampanii uzyskiwany dzięki zastosowaniu innego algorytmu obliczeniowego, lecz rzeczywista efektywność planowania i optymalizacji mediaplanu kampanii". Do takiej sytuacji najłatwiej jest doprowadzić poprzez zastosowanie jednoźródłowego modelu probabilizacji danych zamiast aktualnie stosowanej metody dwuźródłowej. A właśnie wybór modelu probabilizacji jest przedmiotem sporu pomiędzy Komitetem Badań Radiowych (Eurozet i Broker FM) a nadawcami lokalnymi zainteresowanymi finansowaniem badań radiowych".

Czytaj więcej na temat: , , , , , ,