M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Canal Plus i HBO z powrotem w sądzie

Serwis Dzienny | 9 lipca 1999, 00:00

Nie gaśnie spór o status stacji nadających do Polski w oparciu o konwencję o telewizji transgranicznej. Mający polską koncesję Canal...

Nie gaśnie spór o status stacji nadających do Polski w oparciu o konwencję o telewizji transgranicznej. Mający polską koncesję Canal Plus (i związane z tym obowiązki, jak np. finansowanie naszej kinematografii), kwestionuje legalność nadawania HBO i Wizji TV. Wytoczył HBO sprawę przed sądem na Węgrzech, skąd amerykański kanał filmowy nadaje swój polski program. 28 czerwca węgierski Sąd Najwyższy wydał werdykt, zdaniem Canal Plus, na jego korzyść. "Sąd dostrzegł liczne uchybienia formalne w postępowaniu prowadzonym przez sąd pierwszej instancji i uznał, że ten ostatni nie rozpatrzył dostatecznie wnikliwie argumentów Canal Plus Polska dotyczących nieuczciwej konkurencji" - poinformowała płatna telewizja w oficjalnym komunikacie. Według Canal Plus HBO nie posiada ani polskiej, ani węgierskiej koncesji na nadawanie do Polski. HBO Polska zareagowała natychmiast, wydając oświadczenie, w którym sprawę przedstawiono inaczej. Zdaniem HBO "sąd nie kwestionuje decyzji (!) legalności działania HBO na Węgrzech czy w Polsce, a jedynie procedurę jej podjęcia". Jak twierdzą przedstawiciele HBO "w niższej instancji wyrok wydał jeden sędzia, a nie - jak być powinno - trzyosobowe kolegium". Przypomnijmy, że wniosek Canal Plus początkowo został odrzucony. Tak czy inaczej sprawa wraca na wokandę. (PW)