M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Jak Polacy postrzegają reklamę zewnętrzną?

Serwis Dzienny | 21 lipca 1999, 00:00

Na to pytanie stara się odpowiedzieć raport badawczy pt. "Postawy polskich konsumentów wobec reklamy zewnętrznej" sporządzony przez firmę Demoskop. Z...

Na to pytanie stara się odpowiedzieć raport badawczy pt. "Postawy polskich konsumentów wobec reklamy zewnętrznej" sporządzony przez firmę Demoskop. Z zestawień wynika, że 66 proc. respondentów ma świadomość istnienia tego medium we własnym miejscu zamieszkania. Jedynie 18 proc. pytanych przyznaje, że często zwraca uwagę na tego typu reklamę (w ogóle nie zwraca na nią uwagi 20 proc.). Najbardziej przyciągają uwagę nośniki naścienne (53 proc.) oraz wolno stojące megareklamy (42 proc.). Ponad połowa badanych twierdzi, że liczba nośników reklamy zewnętrznej jest wystarczająca. Wniosek ogólny wynikający z badań Demoskopu jest taki, iż polskie społeczeństwo charakteryzuje się w miarę pozytywnym stosunkiem do tego medium. Postawy te, w porównaniu z badaniami z lat ubiegłych, wykazują jednak tendencje do zmian w kierunku opinii coraz bardziej negatywnych. (JP)