M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

ABM oferuje autorski Presskop

Serwis Dzienny | 3 sierpnia 1999, 00:00

ABM Agencja Badań Marketingowych przedstawiła autorski projekt monitoringu opinii czytelniczej Presskop. W jego ramach oferowane są m.in. analizy zachowań i...

ABM Agencja Badań Marketingowych przedstawiła autorski projekt monitoringu opinii czytelniczej Presskop. W jego ramach oferowane są m.in. analizy zachowań i przyzwyczajeń czytelników dotyczące zarówno materiałów redakcyjnych, jak i przekazów reklamowych umieszczanych w danym periodyku. Tego typu analizy realizowane są metodą indywidualnych wywiadów kwestionariuszowych na próbie celowej stałych czytelników, na wybranym przez zleceniodawcę obszarze kraju. Miesięczny monitoring kosztuje od 2 do 3 tys. USD plus VAT. Ponadto w ramach Presskopu ABM oferuje: realizację ankiet czytelniczych -opracowanie 1000 ankiet (bez pytań otwartych) trwa do dwóch tygodni i kosztuje ok. 1 tys. USD plus VAT; prasowe badania ilościowe -najczęściej realizowane metodą indywidualnych wywiadów kwestionariuszowych na próbach losowych, kwotowych lub celowych, pełna realizacja tego projektu trwa ok. 7 tygodni i przy próbie 1000 respondentów kosztuje ok. 20 tys. USD plus VAT; oraz prasowe badania jakościowe -realizowane najczęściej metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) lub zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI), czas projektu wynosi ok. 4 tygodni, koszt realizacji 20 wywiadów pogłębionych i 3 grup fokusowych to ok. 6,5 tys. USD plus VAT. (PP)