Kraj

Asap & Asap Communication dla marki Allegra [wiedo]

W ramach kampanii agencja przygotowała 14 spotów.

%7B%22width%22%3A418%2C%20%22height%22%3A250%2C%20%22allowfullscreen%22%3A%22true%22%2C%20%22allowscriptaccess%22%3A%22always%22%2C%20%22wmode%22%3A%22transparent%22%2C%20%22type%22%3A%22application%2Fx-shockwave-flash%22%2C%20%22src%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fv%2FVRptl81OUJA%22%7D
Ruszyła kampania video-contentowa dla marki Allegra “Dziecięce marzenia”. W jej ramach agencja Asap & Asap Communication przygotowała 14 filmów opartych o narzędziową strategię „Hero-Hub-Help” stworzoną przez Google BrandLab.

Kampania jest prowadzona w mediach społecznościowych. Agencja odpowiadała za strategię komunikacji, kreację kampanii i nadzór kreatywny nad produkcją. Filmy zostały wyprodukowane przez dom produkcyjny Ilmatic, a sfilmowane przez duet reżysersko-operatorski Lads.