Zagranica

Media

Axel Springer zobowiązał się do zeroemisyjności

Axel Springer stanie się neutralny dla klimatu i zrównoważy wszystkie nieredukowalne emisje, począwszy od roku finansowego 2024.

Axel Springer zobowiązał się do “ścieżki zerowej emisji netto” zgodnie z definicją inicjatywy Science Based Targets (STBi). Do 2045 r. wszystkie możliwe do uniknięcia emisje grupy zostaną zredukowane o 90%. Jako środek średnioterminowy Axel Springer zredukuje swoją bezwzględną emisję CO2 o 3 do 4% rocznie w ciągu następnych dziesięciu lat.

– W 1994 r. drukarnia Axel Springer w Ahrensburgu była pierwszą w Europie, która przeszła audyt ekologiczny UE. Dziś jesteśmy międzynarodową firmą medialną i technologiczną, która po raz kolejny będzie odgrywać pionierską rolę w dziedzinie ochrony klimatu. Dzięki naszym ambitnym celom, aby od roku obrotowego 2024 stać się przedsiębiorstwem o zerowym bilansie netto i neutralnym dla klimatu, chcemy dawać przykład branży i w ten sposób przyczynić się do zabezpieczenia przyszłości obecnych i przyszłych pokoleń – powiedział Mathias Döpfner, CEO Axel Springer SE.