Kraj

BGK rozpisze kolejny przetarg reklamowy

Tym razem będzie chciał wybrać więcej niż jedną agencję do współpracy.

Bank Gospodarstwa Krajowego planuje w lipcu br. wystartować z kolejnym przetargiem poświęconym działaniom kreatywnym. Bank będzie chciał wybrać kilka agencji, z którymi planuje podpisać umowy ramowe. Będa to partnerzy, którym bank będzie mógł zlecać działania dotyczące obsługi  poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków unijnych i krajowych. Planowany budżet działań nie jest jeszcze znany. 

Przypominamy, że w lutym br. bank rozpisał przetarg dotyczący obsługi ATL, BTL i digital, w którym chciał wybrać jedną agencję do obsługi – budżet działań określono na 5 mln zł. W kwietniu przetarg ten jednak unieważniono. BGK wniósł odwołanie się na zasadach określonych w dziale VI ustawy Prawa zamówień publicznych.

W ostatnich latach obsługą reklamową banku zajmowała się agencja DSK. W tym roku BGK prowadził również przetarg mediowy, który wygrała agencja Carat. Przewidywany budżet działań mediowych to10 mln zł.