Kraj

Big Picture pracuje dla The International Association of Jewish Lawyers and Jurists

Agencja odpowiada za strategiczne doradztwo komunikacyjne oraz obsługę w zakresie media relations.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Adwokatów i Prawników Żydowskich (The International Association of Jewish Lawyers and Jurists – IAJLJ) powierzyło obsługę w zakresie PR i public affairs w Polsce agencji Big Picture. Big Picture, obok firm consultingowych wybranych w Nowym Jorku oraz Izraelu, odpowiada za strategiczne doradztwo komunikacyjne oraz obsługę w zakresie media relations. Współpraca rozpoczęła się od komunikacji złożonej przez Stowarzyszenie w polskim Trybunale Konstytucyjnym Opinii Amicus Curiae, zawierającej szczegółowe uzasadnienie zastrzeżeń IAJLJ do nowelizacji Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej ze stycznia 2018 r.