Kraj

Biuro Podróży Reklamy dla Papierów POL [wideo]

Kampania potrwa do końca czerwca br.

%7B%22width%22%3A418%2C%20%22height%22%3A250%2C%20%22allowfullscreen%22%3A%22true%22%2C%20%22allowscriptaccess%22%3A%22always%22%2C%20%22wmode%22%3A%22transparent%22%2C%20%22type%22%3A%22application%2Fx-shockwave-flash%22%2C%20%22src%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fv%2Ff8MUj_Fi_6Y%22%7D
Papiery POL prowadzą kampanię pt.: “Wiadomości do przyszłości”. Będzie ona prowadzona na kanale YouTube marki oraz w Facebooku. Przewidziana jest również współpraca z blogerami. Kampania potrwa do końca czerwca br. Biuro Podróży Reklamy odpowiada za strategię komunikacyjną i mediową, produkcję, kreację i planowanie mediów.

Papiery POL wybrały agencję Biuro Podróży Reklamy w drodze przetargu.