Kraj

Marketing

Blue Media i Brutto.pl z ofertą finansowania dla e-commerce

Brutto.pl (grupa kapitałowa PragmaGO), za pomocą którego przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o finansowanie, podjął współpracę z operatorem płatności Blue Media.

Sklepy internetowe korzystające z systemu Płatności Online Blue Media (jest ich łącznie 33 tysiące) mogą skorzystać z oferty finansowania od Brutto.pl (z grupy PragmaGO) w modelu revenue based financing. Wysokość finansowania oraz dziennej spłaty zależna jest od przychodów sklepu. Cały proces odbywa się w pełni zdalnie, bez konieczności podawania przez sklep danych firmowych oraz finansowych.

– Otrzymane finansowanie można wykorzystać na dowolny cel biznesowy. Może to być np. zakup nowych towarów, pensje czy inwestycja w usługi marketingowe – wyjaśnia Sławomir Gawinowski, new business development director w Blue Media. Piotr Strzelecki, prezes Brutto, podkreśla, że spłata finansowania jest powiązana z poziomem przychodów sklepu (stały procent od przychodów, a nie stała miesięczna rata), co jest korzystne zwłaszcza dla mniejszych podmiotów o zmiennych poziomach sprzedaży – stała rata mogłaby zaburzyć ich płynność finansową.

Spółka Brutto, założona w 2016 r., prowadzi platformę finansową dla małych i średnich firm, oferując im m.in. finansowanie faktur sprzedażowych (faktoring), faktur zakupowych (limit zakupowy) oraz zobowiązań publiczno-prawnych (pożyczka na podatek i składkę ZUS). Od 2020 r. wchodzi w skład grupy kapitałowej PragmaGo, niebankowej instytucji finansującej przedsiębiorstwa z sektora MŚP.