Kraj

Marketing

Bolt proponuje e-licencję na usługi taxi

Możliwe rozwiązania to jedna cyfrowa licencja na cały kraj lub obszar województwa. Postulowane jest też stworzenie centralnego rejestru licencji.

Firma Bolt oferująca przejazdy zamawiane poprzez aplikację mobilną deklaruje rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem jednolitej, cyfrowej licencji na usługi taxi, tzw. e-licencji, obowiązującej na obszarze całego kraju bądź województwa. Według Bolta cyfryzacja procesu wydawania licencji jest możliwa dzięki wykorzystaniu istniejących już baz danych (CEPIK, CEIDG, KRS i KRK) do weryfikacji w czasie rzeczywistym uprawnień kierowców oraz prawa do użytkowania pojazdów przez jednostki uprawnione do wydawania licencji. Bolt postuluje również umożliwienie licencjonowanym pośrednikom uproszczonej i bieżącej weryfikacji kierowców oraz ich uprawnień w oparciu o wymienione bazy danych oraz uwidocznienie posiadanych licencji taxi w CEPiK.

– Scyfryzowane procedury usprawnią proces ubiegania się o licencję, ale przede wszystkim uszczelnią proces weryfikacji kierowców i pojazdów, co w efekcie doprowadzi do poprawy bezpieczeństwa. Funkcjonowanie centralnego rejestru kierowców i pojazdów działających w ramach licencji taxi pozwoli na dużo bardziej skuteczną weryfikację, nie tylko w momencie dodawania nowych kierowców i pojazdów do platformy, ale również regularną ich weryfikację w trakcie trwania współpracy z platformąmówi Paweł Kuncicki, country manager Bolt w Polsce (na zdjęciu).  

Obecnie obowiązujące prawo nakłada na kierowców taxi obowiązek posiadania w samochodzie wszystkich licencji w formie papierowej. Licencje wydawane są na obszar gminy, co dla kierowców świadczących usługi w dużej aglomeracji miejskiej oznacza konieczność zdobycia kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu dokumentów. Czas oczekiwania na wydanie licencji wynosi do 30 dni.