Kraj

Media

Top news

PBC i Kantar: Zasięg prasy w ostatniej dekadzie bez zmian, zmieniają się platformy

Zasięg prasy drukowanej w 2013 r. wynosił 85,4% wobec 85,0% obecnie.

Agencja badawcza Kantar Polska oraz spółka Polskie Badania Czytelnictwa (PBC) zaprezentowały nowe wyniki badań, które m.in. wykazują, że zasięg prasy w ostatniej dekadzie nie zmienił się, za to zmieniają się platformy czytania prasy.

Według metodologii wypracowanej z Kantarem zasięg prasy w Polsce wynosi 85,0%, z czego prasy drukowanej – 50,2%, a prasy cyfrowej czytanej na komputerach, telefonach czy tablecie – 74,5%. Porównując zasięgi, należy pamiętać, że 95% prasy drukowanej to prasa płatna, a większość zasięgów w prasie cyfrowej pochodzi z treści niepłatnych. Część czytelników jednocześnie korzysta z wydań drukowanych i cyfrowych ze względu na ich zupełnie odmienne wartości. Jednak dla 42% czytelników prasy drukowanej to druk stanowi podstawową formę dostępu do treści. Jeden egzemplarz prasy drukowanej bywa czytany przez kilka osób w gospodarstwie domowym, w pracy czy miejscach publicznych.

Otrzymane wyniki dotyczące zasięgów prasy porównano w czasie do wyników prasy drukowanej dziesięć lat temu i uzyskano podobną wysokość wskaźnika CCS (Czytelnictwo Cyklu Sezonowego). Zasięg prasy drukowanej w 2013 r. wynosił 85,4% wobec 85,0% obecnie.


Jak podsumowuje Izabella Anuszewska, client director w Kantar Polska, na przestrzeni ostatniej dekady zasięg prasy niemal się nie zmienił. Zmieniły się za to nośniki czytelnictwa, w szczególności dotyczy to bieżących informacji. Cyfryzacja w branży prasowej dotyczy w największym stopniu segmentu dzienników, dzienników regionalnych i tygodników opinii.


Z przeprowadzonych badań wynika też, że prasę drukowaną czytają chętniej kobiety, a prasę cyfrową – mężczyźni. Udziały w czytelnictwie według płci: prasa drukowana – kobiety 60%, mężczyźni 36%; prasa cyfrowa – kobiety 36%, mężczyźni 64%.