Kraj

Burda daje kilka miesięcy Phoenix Press

Zanim na rynku ukaże się lipcowy numer magazynu "Przepisy Czytelników", wydawnictwo Phoenix Press powinno zastosować się do decyzji Sądu Koleżeńskiego IWP. W przeciwnym razie Burda nie wyklucza skierowania sprawy do sądu.

Burda Media Polska wystosowała do Phoenix Press wezwanie, w którym domaga się wykonanie decyzji Sądu Koleżeńskiego Izby Wydawców Prasy. Uznał on, że Phoenix Press, wydając miesięcznik kulinarny “Przepisy Czytelników”, naruszyło prawa wydawnictwa Burda Publishing Polska, wydawcy miesięcznika “Przyślij Przepis”, i zobowiązało Phoenix Press do wydania w materiałach informacyjnych Izby Wydawców Prasy stosownego oświadczenia oraz zaprzestania dotychczas stosowanych praktyk, polegających na zapożyczeniu znaczącej liczby rozwiązań edytorskich z formuły “Przyślij Przepis”.

Od momentu wydania ostatniej decyzji przez sąd, czyli od 10 marca br., Phoenix Press zdaniem Burda Media Polska nie zastosował się do wytycznych sądu. Dlatego Burda wystosowała wezwanie, w którym domaga się od Phoenix Press ustosunkowania się do wyroku sądu. Ostateczny termin wskazany przez Burdę to moment wydania lipcowego numeru “Przepisów Czytelników”.

Jeżeli Phoenix nie zastosuje się do decyzji Sądu Koleżeńskiego, wydawca “Przyślij Przepis” nie wyklucza wejścia na drogę postępowania sądu powszechnego.

Jak powiedziała Marianna Ściubisz, marketing i communication manager Phoenix Press, wydawnictwo podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, w którym uznaje decyzję sądu za niezgodną ze stanem rzeczywistym i nie zamierza się ustosunkować do jego decyzji.