Kraj

Reklama

CCC dołączyło do grona członków Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy

Firma będzie aktywnie uczestniczyć w działaniach wspierających samoregulację, a także tworzenie i promowanie odpowiedzialnych etycznie przekazów reklamowych w polskiej przestrzeni medialnej.

Spółka CCC dołączyła do grona członków Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, którego nadrzędnym celem jest promowanie najwyższych standardów etycznych w szeroko rozumianej komunikacji marketingowej. Firma będzie aktywnie uczestniczyć w działaniach wspierających samoregulację, a także tworzenie i promowanie odpowiedzialnych etycznie
przekazów reklamowych w polskiej przestrzeni medialnej.

Misją Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy jest eliminowanie nieetycznego i nieuczciwego przekazu reklamowego oraz kształtowanie najwyższych standardów komunikacji poprzez upowszechnianie Kodeksu Etyki Reklamy oraz nadzór nad przestrzeganiem jego zapisów.