Kraj

Ceny wzrosły, ale mniej niż oczekiwano

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego ceny towarów i usług w 2018 r. wzrosły o 1,6 proc. Jeszcze w listopadzie Narodowy Bank Polski spodziewał się wzrostu o 1,8 proc..

Zgodnie z rządowymi założeniami do ustawy budżetowej na 2018 r. ceny miały wzrosnąć o 2,3 proc. Tymczasem ze wstępnych danych GUS wynika, że inflacja w całym 2018 r. wyniosła 1,6 proc,, co ledwo przekracza dolny próg odchyleń od celu inflacyjnego (który pozostaje na poziomie 2,5 proc. z dopuszczalnymi wahaniami o 1 pkt proc. w górę i w dół). Szybciej niż ceny ogółem rosły ceny żywności i napojów bezalkoholowych, które w skali roku poszły w górę o 2,6 proc.

W samym grudniu wzrost cen był najniższy od dwóch lat, czyli od grudnia 2016 roku i wyniósł w ujęciu rocznym 1,1 proc., a wobec listopada ceny pozostały na tym samym poziomie. Żywność i napoje podrożały o 0,9 proc. rok do roku i o 0,7 proc.miesiąc do miesiąca.