Kraj

Reklama

Cztery agencje realizują kampanię UTK [wideo]

Całkowita wartość projektu wynosi 60 mln zł.

Urząd Transportu Kolejowego rozpoczął nową kampanię, która prowadzona jest w telewizji i internecie. Głównym celem kampanii “Kolejowe ABC II” jest propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wzorców odpowiedzialnego zachowania na drogach, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów stacji, przystanków i przejazdów kolejowych. Działania kierowane będą do dzieci w wieku 4-12 lat oraz do ich rodziców, opiekunów oraz nauczycieli. Kampania “Kolejowe ABC II” będzie realizowana do września 2023 r. Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 60 mln zł. Wartość dofinansowania ze środków unijnych to 51 mln zł.

Kampanię realizuje konsorcjum w składzie: Euvic Effect (lider konsorcjum), Sigma Bis, DSK i Partner of Promotion.