Kraj

Czubówna z bankomatu BZ WBK

"Brak środków na koncie" - czytała Krystyna Czubówna.

Klienci Banku Zachodniego WBK dzwoniący na infolinię usłyszą głos znanej lektorki telewizyjnej Krystyny Czubówny. Z bankowej infolinii korzysta każdego dnia ponad 7,5 tys. osób. Jej głos usłyszą także osoby korzystające z 250 bankomatów. Z komend i komunikatów głosowych w bankomatach korzystają osoby niewidome i niedowidzące. Bank docelowo zamierza taką funkcjonalność zainstalować w ok. 800 maszynach.

– Zależało nam na przyjaznym i budzącym pozytywne skojarzenia głosie, dlatego zaprosiliśmy do współpracy Krystynę Czubównę, którą zna chyba większość Polaków. Jesteśmy przekonani, że komunikaty w bankomatach oraz na infolinii wypowiadane jej niezwykle charakterystycznym głosem są dla naszym klientów ciekawym i pozytywnym zaskoczeniem – mówi Bartosz Wolny, dyrektor obszaru segmentu klienta indywidualnego w BZ WBK.

– Głos lektora, którego klienci usłyszą na infolinii, jest jednym z elementów szerszej filozofii naszego podejścia do obsługi każdego klienta. Zmiana głosu jest częścią strategii podnoszenia jakości kontaktu klienta z bankiem, na którą składa się również upraszczanie liczby komunikatów w menu w celu szybszego połączenia z doradcą – przekonuje Piotr Mucha, dyrektor departamentu zarządzania jakością w BZ WBK.