Kraj

Marketing

Czy telekomy mogą podnosić ceny abonamentów z powodu inflacji?

UOKiK ma wątpliwości.

Chcąc przeciwdziałać skutkom inflacji, firmy telekomunikacyjne do nowo zawieranych lub przedłużanych z abonentami umów wprowadziły tzw. klauzule inflacyjne pozwalające im podnosić ceny, jeśli w poprzednim roku inflacja przekroczy założony poziom. Orange Polska, P4 (Play) i T-Mobile Polska ten poziom ustaliły na 3-3,5%, co biorąc pod uwagę, że w zeszłym miesiącu inflacja przekroczyła 17%, jest więcej niż prawdopodobne.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął w sprawie tych klauzul postępowanie wobec tych firm. Jego zdaniem w ten sposób operatorzy chcą przerzucić na konsumentów ryzyko i koszty wzrostu inflacji. Zdaniem urzędu cena jest bardzo istotnym kryterium wyboru usługodawcy i konsumenci powinni być pewni kosztów usług przez cały czas trwania kontraktu.

– Zmiany istotnych elementów trwającego zobowiązania nie zawsze są dopuszczalne, dlatego wszcząłem postępowanie wyjaśniające w sprawie wprowadzonych przez operatorów komórkowych klauzul inflacyjnych. Podejrzewamy, że mogą one stanowić klauzule abuzywne, a zatem niedozwolone prawnie zapisy, które rażąco naruszają interesy konsumentów. Cena usługi jest tym elementem, który powinien być jasno i zrozumiale komunikowany konsumentowi na etapie zawierania umowy, skutki zobowiązania zaś powinny być w każdych warunkach możliwe do przewidzenia dla konsumenta, stanowią bowiem jedno z podstawowych kryteriów decyzji o zawarciu umowy z przedsiębiorcą – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Poza tym, na co zwraca uwagę urząd, o ile klauzule przewidują wzrost cen przy wzroście inflacji, to już ich obniżki w wypadku jej spadku zależą od dobrej woli telekomów.

Tagi