Kraj

Debiutuje MEC Velocity - stworzone w Polsce narzędzie do analizowania scenariuszy zachowań konsumenckich

Narzędzie MEC Velocity tworzył polski Analytics & Insight we współpracy z londyńskim biurem MEC, a sieć ogłosiła jego debiut w Cannes.

MEC wdraża MEC Velocity, technikę modelowania pozwalającą na tworzenie symulacji ścieżek zakupowych i przewidywanie jak zachowa się konsument wobec danej marki w zależności od wpływu różnych czynników rynkowych.
– Narzędzie opiera się na modelowaniu wieloagentowym, które prawdopodobnie jako pierwsi zastosowaliśmy w marketingu na taką skale. Techniki zaczerpnięte z m.in. badań rozprzestrzeniania się zjawisk społecznych czy epidemiologii wykorzystaliśmy do analizy zachowań pojedynczych konsumentów i tworzenia różnych scenariuszy rozwoju rynku zależnych od zmian, jakie zajdą w umysłach tych ludzi m.in.. pod wpływem reklam – mówi Kaja Białowąs, senior research & ROI analyst z Analytics & Insight, współautorka MEC Velocity.
Narzędzie w dużej mierze koncentruje się na tzw. fazie pasywnej, a więc na etapie, w którym konsument nie rozważa jeszcze zakupu marki, ale już kształtują się jego preferencje.
– Z naszych badań na różnych rynkach wynika, że ponad 46 proc. ludzi wie, jaką markę by kupiło, zanim jeszcze odczuje potrzebę jej zakupu. Komunikacja w ostatnich latach jest zaś coraz mocniej skoncentrowana na krótkoterminowych efektach. Tymczasem zbudowanie przez markę przewagi w fazie pasywnej ma ogromny wpływ na to, co się wydarzy już w samej fazie zakupowej. Decyduje np. o późniejszej skłonności do porównywania cen – mówi Kaja Białowąs.

MEC Velocity dzięki analizie danych opisujących rzeczywiste zachowania i postawy konsumenckie pozwala tworzyć scenariusze rynkowe w zależności od zmian, jakie zajdą w tych postawach i zachowaniach m.in. wskutek działań marketingowych.
– Potrafimy ze znacznie większą niż dotychczas precyzją stwierdzić nie tylko o ile bardziej konsumenci będą skłonni kupić naszą markę, ale także w kierunku jakiej marki “odpłyną” z największym prawdopodobieństwem w przypadku np. spadku skłonności do rekomendacji  – mówi Kaja Białowąs.
Narzędzie MEC Velocity będzie funkcjonowało w ramach projektu Momentum, czyli wprowadzonego przed dwoma laty szerokiego studium consumer journey, które agencja wykorzystuje w planowaniu strategicznym. W ramach Momentum przeanalizowano do tej pory zachowania ponad 200 tys. konsumentów.
Polski oddział Analytics & Insight jest jednym z czterech światowych centrów badawczych MEC.