Zagranica

Disney zmniejszy jeszcze liczbę zatrudnionych

Przedłużający się lockdown wciąż obciąża branżę rozrywkową.

Spółka Disney poinformowała, że zwiększy liczbę zwolnień, jeśli kryzys związany z pandemią covid będzie się utrzymywał. Liczna zwolnionych pracowników sięgałaby wówczas 32 tys. Zwolnienia, które stanowią ok. 15% siły roboczej, nastąpią w pierwszej połowie przyszłego roku. Będą one miały miejsce głównie w oddziale parków rozrywki. Disney odnotował pierwszą stratę od czterech dekad. Obecnie firma zatrudnia również około 37 tys. pracowników na przymusowych urlopach. W sumie Disney zatrudnia nieco ponad 200 tys. osób, z czego około trzy czwarte pracuje w jego parkach, dziale doświadczeń i produktów. 

(Marketing Week)