Kraj

Dobry kwartał Grupy Cyfrowy Polsat

Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrosły o 6,4 proc. i wyniosły 221 mln zł.

Grupa kapitałowa Cyfrowy Polsat podała wyniki za I kwartał br. Łączna liczba aktywnych usług generujących przychód wyniosła 16,4 mln, z czego 75 proc. to usługi świadczone w modelu kontraktowym. W raporcie kierownictwo firmy podkreśla bardzo dobre wyniki sprzedaży w ramach programu SmartDom (707 tys. klientów programu, 2,17 mln aktywnych usług). Jak podkreślono w raporcie, dzięki regularnemu wzrostowi zasięgu internetu LTE oraz sukcesowi oferty usług zintegrowanych SmartDom liczba usług dostępu do mobilnego internetu w modelu kontraktowym wzrosła rok do roku o 39 proc., do ponad 1,4 mln, łączna liczba usług dostępu do mobilnego internetu wzrosła zaś do ponad 1,6 mln.
Kanał Polsat z wynikiem 13,4 proc. był liderem oglądalności w grupie komercyjnej, a łączne udziały Telewizji Polsat w oglądalności wzrosły do 24 proc.
Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu rosły znacznie szybciej niż rynek – w tempie 6,4 proc. vs. 3,7 proc. wzrostu rynku – i wyniosły 221 mln zł. – Kanał główny Polsat był w I kwartale tego roku liderem w niezwykle istotnej dla nadawców grupie komercyjnej. Dzięki sukcesowi wiosennych ramówek naszych stacji – zarówno Polsatu, jak i kanałów tematycznych – nasza grupa jako jedyna odnotowała wzrost udziałów w oglądalności w stosunku do ubiegłego roku. Nasze przychody z reklamy telewizyjnej i sponsoringu rosły znacznie szybciej niż rynek, dzięki czemu nasz udział w rynku reklamy telewizyjnej wzrósł do ponad 25 proc. – powiedział Maciej Stec, członek zarządu spółek Cyfrowy Polsat i Telewizja Polsat.
Zysk netto w segmencie nadawanie i produkcja TV wyniósł 81 mln zł (wzrost 3 proc.).