Kraj

Emirates wchodzi z kampanią do TV

Linie lotnicze zdecydowały się na sponsoring programów. Za kreację odpowiada agencja Grey.

%7B%22width%22%3A418%2C%20%22height%22%3A250%2C%20%22allowfullscreen%22%3A%22true%22%2C%20%22allowscriptaccess%22%3A%22always%22%2C%20%22wmode%22%3A%22transparent%22%2C%20%22type%22%3A%22application%2Fx-shockwave-flash%22%2C%20%22src%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fv%2FGj4uI0t0rKA%22%7D
Telewizja, po kinie, jest kolejnym wykorzystywanym przez Emirates kanałem komunikacji. Billboardy sponsorskie pojawią się w kanałach grupy TVN oraz tych sprzedawanych z ramienia TVN. Komunikacja skupia się na prezentacji usług Emirates w selektywnie dobranych stacjach.

Media zaplanował i zakupił dom mediowy Havas Media. Za kreację odpowiada agencja Grey.