Kraj

Przetargi

Enea wybiera agencję do badań sponsoringu

Termin składania ofert mija 5 października br.

Enea rozpisała przetarg na świadczenie usług w zakresie badania efektywności działań sponsoringowych. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych. Zamawiający przewiduje zawarcie w wyniku przeprowadzonego postępowania umowy z jednym wykonawcą. W niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane. Termin składania ofert mija 5 października br.

Tagi