Kraj

Energa inauguruje projekt "Energia bioróżnorodności" [wideo]

Projekt mający na celu odtwarzanie biosystemów łąkowych zainaugurowano w Ostrołęce, m.in. przed siedzibą spółki Energa Elektrownie Ostrołęka SA.

%7B%22width%22%3A418%2C%20%22height%22%3A250%2C%20%22allowfullscreen%22%3A%22true%22%2C%20%22allowscriptaccess%22%3A%22always%22%2C%20%22wmode%22%3A%22transparent%22%2C%20%22type%22%3A%22application%2Fx-shockwave-flash%22%2C%20%22src%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fv%2FfGOYK5YQBT4%26feature%3Demb_logo%22%7D
Energa, spółka z grupy Orlen (koncern paliwowy ma w niej obecnie 80% udziałów), rozpoczęła pierwszy etap projektu „Energia bioróżnorodności” od wysiania łącznie prawie 2,7 hektara łąk kwietnych na obszarze składowiska odpadów paleniskowych oraz przed siedzibą Energa Elektrownie Ostrołęka SA. Pozwoli to na zagospodarowanie nieużytków na terenie zalewu Narwi oraz docelowo ratowanie pszczoły dzikiej oraz pszczoły miododajnej. W kolejnych latach planowany jest montaż uli w celach edukacyjnych, a także uruchomienie warsztatów dla dzieci i młodzieży z budowy „hoteli” dla dzikich pszczół oraz stworzenie ścieżek edukacyjnych.

Działania w ramach przedsięwzięcia wpisują się w nową strategię rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej – Zielony Ład dla Europy. Jednocześnie realizowane są dwa cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ: działanie w dziedzinie klimatu (13.) oraz partnerstwa na rzecz celów (17.). Wykonawcą projektu jest Fundacja „Łąka” znajdująca się na liście Startupów Pozytywnego Wpływu.