Marketing

Energa rozwinie inteligentną sieć dystrybucji za pieniądze z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Energa SA i Energa Operator, należące do Grupy Orlen, podpisały umowę kredytową z EBI na kwotę do 150 mln euro.

Środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego wspomogą planowane przez spółki z Grupy Orlen inwestycje, m.in. w program budowy inteligentnych sieci dystrybucyjnych (smart grid), pozwolą też na przyłączanie nowych odbiorców odnawialnych źródeł energii (OZE) i poprawę niezawodności sieci. Dofinansowany zostanie również rozwój inteligentnych systemów pomiarowych przez spółkę Energa Operator. Kwota do 150 mln euro (prawie 700 mln zł) może zostać wykorzystana w transzach w ciągu trzech lat od daty podpisania umowy, a maksymalny okres spłaty zobowiązań to 17 lat.
Zgodnie ze Strategicznym Planem Rozwoju Grupy Energa na lata 2021-2030 na rozwój obszaru dystrybucji przeznaczone jest ok. 17 mld zł.