Kraj

Media

Wydawcy apelują o zapisy dotyczące ochrony wolności słowa w Akcie o Usługach Cyfrowych

Parlament Europejski postanowił nie włączać do Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA) zapisu, który uchroniłby media dziennikarskie i redakcyjne przed nieuzasadnionym usuwaniem ich z bardzo dużych platform internetowych. Publikujemy apel europejskich wydawców w tej sprawie.

20 stycznia br. w Parlamencie Europejskim przegłosowano opinię do Digital Services Act (Akt o Usługach Cyfrowych). Dzięki staraniom Izby Wydawców Prasy i europejskich organizacji wydawców udało się przekonać eurodeputowanych do przyjęcia najważniejszej poprawki dotyczącej możliwości blokowania przez platformy treści prasowych opartych na swoich regulaminach i warunkach.

Zgodnie z propozycją m.in. IWP platformy cyfrowe przy próbie zablokowania dostępu do treści lub ich usunięcia są teraz zobowiązane do uwzględnienia praw podstawowych, w tym wolności prasy, co tym samym ogranicza swobodę platform, którą proponowała wiodąca Komisja PE IMCO. Pozostałe kwestie (m.in. związane z utrudnieniami w zakresie uzyskania zgody od internauty na reklamę) nie zostały pozytywnie przegłosowane.

Dla wprowadzenia zasady “Know Your Business Customers”, która miałaby zapewnić, że pośrednicy internetowi naruszający prawa autorskie na skalę komercyjną działający w złej wierze mogliby zostać zidentyfikowani przez innych pośredników (np. rejestry domen, pośredników płatności) i która miałaby zagwarantować posiadaczom praw dostęp do zweryfikowanych informacji, zgodnie z art. 8 dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej oraz art. 5 dyrektywy o handlu elektronicznym, zabrakło jednego głosu.

Projekt trafi do trilogu, gdzie na podstawie przyjętego stanowiska PE, ogólnego podejścia Rady Europejskiej i projektu wyjściowego Komisji Europejskiej wypracowane zostanie ostateczne brzmienie aktu.

Europejscy wydawcy prasy wydali wspólny komunikat, w którym apelują o ochronę wolności słowa oraz wolności i pluralizmu mediów podczas zbliżających się negocjacji trójstronnych w sprawie unijnego Aktu o Usługach Cyfrowych.