Kraj

Reklama

Top news

Tomasz Pawlikowski na czele FCB & theMilkman w Polsce

FCB & theMilkman startuje z Małgorzatą Drozdowską i Agnieszką Klimczak, które jako creative partners powracają do FCB.

FCB & theMilkman rozpoczyna działalność w Polsce jako agencja specjalizująca się w zintegrowanym podejściu do marketingu, wykorzystującym media, e-commerce, zaawansowane możliwości produkcyjne, a także narzędzia transformacji globalnego zrównoważonego rozwoju. Wspierana przez Tomasza Pawlikowskiego FCB & theMilkman jest nowym podmiotem w kraju, który na naszym rynku będzie wyłącznym partnerem sieci kreatywnej FCB.

Pawlikowski ostatnie 32 lata spędził, prowadząc agencje reklamowe z Grupy Publicis w Europie Środkowo-Wschodniej. Pracował dla ponad 100 klientów zarówno w regionie jak i na świecie i był jednym z pionierów reklamy w Polsce. Zdobył duże uznanie dla swoich agencji na światowych pokazach nagród.

od lewej: Małgorzata Drozdowska i Agnieszka Klimczak

FCB & theMilkman startuje z Małgorzatą Drozdowską i Agnieszką Klimczak, które jako creative partners powracają do FCB. Para była pierwszymi dyrektorkami kreatywnymi, laureatkami nagrody Cannes Lion dla polskiego biura FCB w 2015 r.

– FCB & theMilkman stawia na strategicznie prowadzone kreatywne podejście do wszystkich klientów i konsumentów,
odpowiadające na wszystkie współczesne wyzwania, w tym zmieniające świat w sposób zrównoważony. Wierzymy, że marki i ludzi łączy nierozerwalna więź. Jakość i uczciwość tej relacji jest kluczem do świata jutra. Tylko poprzez odpowiednią komunikację tego równania marki mogą rozwijać się, dodając nową wartość do tej relacji. Dziś jest to jeszcze ważniejsze, ponieważ świat szybko się zmienia, inspirowany zarówno innowacyjnością, jak i zrównoważonym rozwojem. Bycie częścią rodziny FCB pomoże nam rozwinąć naszą inicjatywę w czasie, gdy klienci zwracają się do nas po wsparcie na drodze transformacji – wyjaśnia Tomasz Pawlikowski, zarządzający nową agencją.

Poprzedni podmiot stowarzyszony, czyli FCB Bridge2Fun, będzie nadal działał niezależnie na rynku, koncentrując się na zwiększaniu swojej specjalizacji w marketingu empirycznym i młodzieżowym.