Kraj

Personalia

Top news

Filip Beźnicki odpowiada za digital marketing w Havas Media Group również poza Polską

Współpraca w ramach projektu przewidziana jest do końca pierwszej połowy tego roku.

Filip Beźnicki, digital strategy director w Havas Media Group Poland, rozpoczyna współpracę z agencjami mediowymi Havas na terenie Litwy, Łotwy i Estonii. Projekt ma na celu rozwój i standaryzację strategii oraz oferty digitalowej w grupie krajów bałtyckich. Współpraca w ramach projektu przewidziana jest do końca pierwszej połowy tego roku. Ze strony krajów bałtyckich odpowiada za niego Andrius Barakunas, CEO Havas Media Lithuania, natomiast docelowo ma powstać zespół projektowy składający się z dwóch przedstawicieli z każdego z rynków.

Beźnicki należy do zespołu strategów Havas Intelligence, jednostki Havas Media Group odpowiedzialnej za badania i strategie komunikacji marketingowej oparte na filozofii meaningful brands i meaningful media oraz wykorzystujące consumer insight płynący z badań “Prosumer”.