Kraj

Focus Nation z międzynarodową kampanią dla marki Velux [wideo]

Agencja opracowała materiały komunikacyjne do działań offline i online.

%7B%22width%22%3A418%2C%20%22height%22%3A250%2C%20%22allowfullscreen%22%3A%22true%22%2C%20%22allowscriptaccess%22%3A%22always%22%2C%20%22wmode%22%3A%22transparent%22%2C%20%22type%22%3A%22application%2Fx-shockwave-flash%22%2C%20%22src%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fv%2FQqun26lO_J4%22%7D
Focus Nation przygotowała strategię i koncepcję kreatywną kampanii, którą Velux zaadaptował na 13 rynków.

Agencja opracowała materiały komunikacyjne do działań offline i online, zarówno w komunikacji B2C, jak i B2B.