Kraj

"Gazeta Wyborcza" w Katowicach ma nowego wydawcę regionalnego

Marek Wilk odpowiada od listopada za wszystkie działania wydawnicze i wyniki biznesowe oddziałów "Wyborczej" w regionie śląskim.

"Gazeta Wyborcza" w Katowicach ma nowego wydawcę regionalnego
Marek Wilk dołączył do grona wydawców regionalnych “Gazety Wyborczej” – od listopada br. odpowiada za wszystkie działania wydawnicze i wyniki biznesowe oddziałów “Wyborczej” w regionie śląskim. Wśród jego zadań znalazły się koordynacja pracy redakcji i działów sprzedażowych “Wyborczej” w Katowicach, Częstochowie i Bielsku-Białej.

Marek Wilk pracuje w Agorze od 2001 r. – początkowo w dziale reklamy w śląskim oddziale “Gazety Wyborczej”, gdzie od 2004 r. pełnił funkcje kierownicze. W 2007 r. objął stanowisko dyrektora sprzedaży w „Wyborczej” w Częstochowie, a w 2009 r. – stanowisko dyrektora sprzedaży regionu Centrum, na którym kierował sprzedażą w oddziałach: Łódź, Lublin, Białystok, Radom i Płock. Od 2012 r. był zastępcą dyrektora sprzedaży regionalnej, w lipcu br. został jednym z dyrektorów działu sprzedaży marek prasowych Agory, odpowiadając za ofertę reklamową związaną z produktami internetowymi.

“Gazeta Wyborcza” ma sześciu wydawców regionalnych w największych miastach Polski. Na stanowiska te zostali powołani w sierpniu br.: Ilona Byra we Wrocławiu, Katarzyna Owczarek-Pukaczewska w Łodzi, Jan Grzechowiak w Gdańsku, Józef Stachów w Krakowie i Włodzimierz Bogaczyk w Poznaniu. Wydawcy regionalni odpowiadają za rozwój i wyniki wszystkich wydań lokalnych dostępnych w swoim regionie, prowadząc działania przy ścisłej współpracy z redaktorami naczelnymi i dyrektorem sprzedaży regionalnej. Czuwają nad kolportażem i promocją, zajmują się też poszerzaniem kompetencji zespołów.