Kraj

Marketing

Glovo wprowadza "zobowiązanie wobec kurierów"

Nowe standardy praw socjalnych dla osób świadczących usługi poprzez platformę zostały wypracowane we współpracy z organizacją non profit Fairwork.

Glovo, firma dostarczająca jedzenie i inne produkty zamówione za pośrednictwem aplikacji mobilnej, wypracowała nowe standardy świadczenia usług, bezpieczeństwa i praw socjalnych dla kurierów. Dokonała tego we współpracy z organizacją non profit Fairwork. Wdrożenie zobowiązania hiszpańska firma rozpoczęła od Maroka i Gruzji wraz z końcem 2021 r., a teraz wprowadza je w Polsce. Do końca 2023 r. “Zobowiązanie wobec kurierów” (“The Couriers Pledge”) ma dotyczyć wszystkich krajów, w których działa Glovo.

Glovo zobowiązuje się m.in. do zapewniania adekwatnego wynagrodzenia (w tym pełnej przejrzystości w zakresie stawki godzinowej), ochrony ubezpieczeniowej (w tym pełnego ubezpieczenia od wszelkich wypadków losowych, odpowiedzialności cywilnej i transportu towarów), pakietów bezpieczeństwa drogowego, w tym kasków i kamizelek odblaskowych oraz dostępu do stacji naprawczych i serwisowych, wzmocnienia procedur odwoławczych i wprowadzenia polityki antydyskryminacyjnej oraz wsparcia rozwoju, w tym dostępu do kursów szkoleniowych z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania biznesem, umiejętności informatycznych lub języków poprzez platformę “G-Learning”.

W Polsce Glovo planuje uruchomienie sześciu centrów w celu lepszej obsługi osób dostarczających zamówienia. Aktualnie centra funkcjonują w Warszawie, Łodzi, Gdańsku i Wrocławiu, kolejne planowane są w Krakowie i Poznaniu.

Zobowiązania będą przedmiotem zewnętrznych audytów Fairwork, a wszystkie ustalenia zostaną podane do wiadomości publicznej – deklaruje Glovo. Pierwszy audyt w Polsce zostanie przeprowadzony przed uruchomieniem inicjatywy, a drugi w ciągu pół roku od jej wdrożenia.