Zagranica

Grey London z kampanią świąteczną dla Vodafone w Irlandii [wideo]

Operator telekomunikacyjny zachęca odbiorców, by "uwierzyli w silniejsze połączenia" w najbliższe święta i nie tylko.

%7B%22width%22%3A418%2C%20%22height%22%3A250%2C%20%22allowfullscreen%22%3A%22true%22%2C%20%22allowscriptaccess%22%3A%22always%22%2C%20%22wmode%22%3A%22transparent%22%2C%20%22type%22%3A%22application%2Fx-shockwave-flash%22%2C%20%22src%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fv%2FV-q0ZdgHnEQ%22%7D
Bohaterem filmu “Each Christmas” obrazującego przemiany społeczne we współczesnej Irlandii jest młody rolnik tęskniący za dawną sąsiadką, która przeprowadziła się do Londynu i wraca do domu tylko w czasie świąt. Ostatecznie kobieta decyduje się na powrót do rodzinnego miasta i otwarcie biznesu. Decyzję ułatwia oczywiście Vodafone, oferując nowoczesne połączenia szerokopasmowe i światłowodowe.

Spot przygotowany dla Vodafone Ireland przez agencję Grey London będzie emitowany w telewizji, internecie i serwisach VoD, przewidziano także wsparcie w mediach społecznościowych i na nośnikach OOH.