Kraj

Reklama

Group One otwiera biuro w Krakowie

Obecnie w Krakowie zatrudnieni są specjaliści z zakresu SEM oraz intelligence division z SalesTube.

Group One otwiera kolejne stacjonarne biuro, tym razem w Krakowie. Aktualnie w Krakowie zatrudnieni są specjaliści z zakresu SEM oraz intelligence division z SalesTube. Do końca roku zespół ma powiększyć się o kolejne osoby.

W całym Group One od marca 2020 r. funkcjonuje hybrydowy model pracy, co oznacza, że firma jest otwarta na rekrutację osób z całej Polski, a nawet świata. Grupa rozważa też inne lokalizacje, poza Warszawą, Krakowem,
Gdańskiem i Wrocławiem, na ekspansję spółek w kontekście biur stacjonarnych.