Kraj

Gruntowne zmiany w pionie wydawniczym i reklamowym Edipresse Polska

Magdalena Modrzewska, dyrektor wydawniczej platformy pism luksusowych, odchodzi z wydawnictwa po 14 latach. Z Edipresse rozstaje się też Agnieszka Bieniek, dotychczasowa dyrektor biura reklamy. W firmie pracowała 18 lat.

Z 1 września br. zmieni się struktura organizacyjna w Edipresse Polska. W miejsce dotychczasowych dyrektorów wydawniczych zostanie powołanych pięciu dyrektorów zarządzających odpowiedzialnych za poszczególne obszary biznesowe. – Zmiana nazwy stanowiska na dyrektor zarządzający znacznie lepiej odzwierciedla samodzielną i kompleksową rolę osób odpowiedzialnych za całościową strategię rynkową i procesy biznesowe w ramach swoich segmentów – wyjaśnia Alicja Modzelewska, dyrektor generalna Edipresse Polska.

Multimedialną platformą poradnikową i parentingową zarządzać będzie Agnieszka Smit. W skład platformy wejdą zarówno pisma, jak również serwisy internetowe Edipresse. Agnieszka Wicher-Szczesna stanie na czele multimedialnej platformy luksusowej i o gwiazdach. W zarządzanym przez nią portfolio znajdą się tytuły prasowe: “Party”, “Flesz”, “Viva!” i “Uroda Życia” oraz serwisy internetowe: Party.pl, Viva.pl i Wizaz.pl.

Tak jak dotychczas dział kolekcji pozostanie w gestii Małgorzaty Franke, a działem książek zarządzać będzie Iga Rembiszewska, natomiast za segment magazynów „true stories” odpowiadać będzie Agnieszka Łubiarz w randze zastępcy dyrektora zarządzającego platformy (będzie raportować do Ewy Redel-Bydłowskiej).

Ewa Redel-Bydłowska, z ramienia zarządu odpowiadająca dotychczas za platformę poradnikową, skupi się na zarządzaniu spółkami zależnymi P&P i Lincoln oraz działalnością w zakresie mobile marketingu. W obszarze jej odpowiedzialności pozostają również kwestie związane z dystrybucją oraz zakupem papieru. Redel-Bydłowska dodatkowo zajmie się nowymi projektami i akwizycjami mającymi na celu przyspieszenie rozwoju spółki.

Magdalena Modrzewska pełniąca dotąd funkcję dyrektor wydawniczej platformy pism luksusowych i o gwiazdach – przebywająca obecnie na urlopie macierzyńskim i po wykorzystaniu urlopu wychowawczego – postanowiła odejść z wydawnictwa. Modrzewska była związana z Edipresse przez ostatnie 14 lat.

Od stycznia 2018 r. nastąpią też gruntowne zmiany w strukturze biura reklamy Edipresse. Nowi dyrektorzy zarządzający platform multimedialnych, Agnieszka Smit i Agnieszka Wicher-Szczesna, będą od nowego roku bezpośrednio odpowiadać też za strategię sprzedaży brandów prasowych oraz za wszystkie działania związane z funkcjonowaniem dedykowanych zespołów sprzedażowych. Wspierać ich będzie Małgorzata Perzanowska, która obejmie nowo utworzone stanowisko dyrektora strategii i sprzedaży korporacyjnej. Do jej obowiązków należeć będzie m.in. planowanie strategii sprzedaży dla tytułów prasowych oraz projektów multimedialnych, negocjacje umów korporacyjnych oraz ustalanie polityki sprzedażowej.

W strukturze firmy powołane zostanie stanowisko dyrektora sprzedaży ds. digital, na które trwa rekrutacja. Zatrudniona osoba przejmie wszystkie obowiązki Agnieszki Bieniek z obszaru digital i będzie raportować bezpośrednio do Izabeli Bochenek-Strauss, członka zarządu odpowiedzialnej za cyfrowe portfolio firmy. Agnieszka Bieniek, dotychczasowa dyrektor Biura Reklamy Edipresse Polska, po 18 latach pracy zdecydowała o odejściu. Nie ujawnia nowych planów zawodowych.