Kraj

Grupa Agora ogłosiła Strategię ESG na lata 2023-2027

Jest to pierwsza strategia Grupy w zakresie ESG.

Grupa Agora przyjęła “Strategię ESG na lata 2023-2027”, która określa cele organizacji w obszarze klimatu i środowiska (E), ludzi i społeczeństwa (S), a także ładu zarządczego i praktyk biznesowych (G). Agora w najbliższych latach chce działać m.in. na rzecz sukcesywnego zmniejszania śladu węglowego oraz dalszego wsparcia demokracji i wolności słowa, a także tworzyć atrakcyjne, otwarte na różnorodność miejsce pracy. Jest to pierwsza strategia Grupy w zakresie ESG. Podstawą jej wyznaczenia była Agenda 2030 ONZ.

Grupa chce m.in. zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery i doprowadzić do dekarbonizacji firmy w całym łańcuchu wartości. Zamierza także wdrożyć praktyki z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego w wybranych segmentach biznesowych.

Firma zamierza to robić, kontynuując swoją misję edukacyjną, którą jest budowanie świadomości społecznej na tematy ważne z perspektywy etycznej, socjologicznej, politycznej, naukowej czy kulturowej, jak również dotyczące środowiska i klimatu. Chce rozwijać partnerstwa i realizować kolejne projekty m.in. na rzecz edukacji medialnej i walki z dezinformacją, oraz działania na rzecz wolności słowa i pluralizmu mediów. 

Jako pracodawca stawia na rozwój zespołu i wsparcie różnorodności, zarówno w życiu społecznym, jak i miejscu pracy. W ramach strategii planuje m.in. wdrożenie programu wolontariatu pracowniczego.

W obszarze praktyk z zakresu ładu zarządczego za priorytet Agora stawia sobie usystematyzowanie i rozwój systemu compliance w całej organizacji.

Pełna Strategia ESG Grupy Agora dostępna jest na stronie agora.pl/odpowiedzialny-biznes – LINK