Zagranica

Marketing

Grupa Dentsu odnotowuje wzrost organiczny na poziomie 8,2%

Marża operacyjna wzrosła do 13,9%, +120 pb. r/r.

Grupa Dentsu opublikowała dane finansowe za II kwartał 2022 r., odnotowując wzrost organiczny na poziomie 8,2%. Wzrost Dentsu International utrzymywał się na poziomie 8,4%, osiągając dobre wyniki w zakresie przychodów netto, bazowego i statutowego zysku operacyjnego.

Grupa utrzymuje zaufanie do średnioterminowych celów zakładających od 4 do 5% wzrostu organicznego Grupy, 18% marż grupy ze wskaźnikiem wypłaty wynoszącym 35% do roku 2024.

Grupa Dentsu zakończyła także w ostatnich tygodniach dwie akwizycje, zgodnie z przyjętą strategią osiągnięcia 50% przychodów generowanych przez Customer Transformation & Technology. Pexlify to firma konsultingowa Salesforce z siedzibą w Wielkiej Brytanii i Irlandii, a Extentia to globalna firma konsultingowa dostarczająca m.in. rozwiązania mobilne. Oba przejęcia dodatkowo umacniają pozycję grupy jako największego partnera agencyjnego Salesforce. Pexlify i Extentia wzrosły odpowiednio o 15% i ponad 50% w II kwartale.