Kraj

Media

Top news

Grupa Eurozet - nowy, wspólny szyld Grupy Radiowej Agory i Eurozetu

Strategiczną decyzję podjęła Agora jako większościowy wspólnik. Priorytetem ma być wspólna oferta handlowa.

W ramach nowej Grupy Eurozet, powstałej w wyniku wykupienia pakietu kontrolnego (51% udziałów) przez Agorę po prawomocnym wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, został powołany specjalny sztab operacyjny. Zadaniem zespołu, w którym reprezentowane są obie firmy, jest stworzenie wspólnej oferty handlowej i zapewnienie płynnej współpracy. 

Nowa grupa deklaruje, że będzie walczyć o pozycję lidera na rynku radiowym w Polsce. Po połączeniu obie spółki stanowią drugą siłę rynkową na tym rynku, z udziałem w słuchalności przekraczającym 26%. Liderem jest Grupa RMF z udziałem wynoszącym ponad 36% (w niektórych falach badania Radio Track sięgał nawet 40%). Pod względem wzrostu udziałów w słuchalności stacje z Grupy Radiowej Agory miały w ostatnich trzech latach dużą przewagę nad Grupą RMF (21,42% wobec 5,44% przy porównaniu ostatnich kwartałów 2019 i 2022 r., dane według badania Radio Track, Kantar Polska).

Według deklaracji osób z zarządu nowego podmiotu obecnie nie ma planów zmian w ramówkach stacji wchodzących w skład nowej grupy.

– W naturalny sposób chcemy wykorzystać ogromny potencjał tkwiący w obu organizacjach. Wspomoże nas w tym identyfikacja mocno związana z cenioną, drugą największą w Polsce rozgłośnią, czyli Radiem Zet. Dla klientów oznacza to początek relacji z podmiotem, który stawia sobie jasny cel – walkę o pierwsze miejsce na polskim rynku radiowym – komentuje Maciej Strzelecki, prezes Eurozetu i Grupy Radiowej Agory.