Kraj

Grupa K2 ma za sobą najlepsze półrocze od 2011 r.

Na te wyniki składa się m.in. wzrost biznesu agencyjnego i mediowego.

Przychody ze sprzedaży netto Grupy K2 wyniosły w pierwszym półroczu br. 48,1 mln zł. Wynik EBITDA wzrósł w porównaniu z I półroczem 2016 r. o blisko 2,5 mln zł, z wartości 971 tys. zł do ponad 3,45 mln zł, osiągając historycznie największą wartość za pierwsze półrocze. Zysk netto w omawianym okresie wyniósł 45 tys. zł (w I półroczu 2016 r. K2 notowała stratę netto na poziomie 1,2 mln zł).

Głównymi czynnikami mającymi wpływ na osiągnięte dane finansowe było zwiększenie rentowności biznesu
agencyjnego związane z wdrażanymi nowymi procesami kosztorysowania, skokowy wzrost sprzedaży w segmencie mediowym oraz dalszy szybki rozwój Fabrity.

Segment agencyjny w pierwszym półroczu br. znacznie poprawił zyskowność w porównaniu z analogicznym
okresem ub.r. przy przychodach ze sprzedaży usług własnych na zbliżonym poziomie. Agencja K2 w II kwartale br. współpracowała ze wszystkimi znaczącymi klientami, jak również zintensyfikowała działania
mające na celu pozyskanie nowych kontraktów, co zaowocowało wygranym przetargiem dla Polskiej Grupy
Energetycznej na obsługę działań ATL oraz BTL spółek PGE. Ponadto rozszerzyła zakres działań w zakresie
digitalowej obsługi wszystkich wariantów smakowych marki Żubrówka (Biała, Czarna, Smakowe, Bison Grass).

Segment mediowy w pierwszym półroczu 2017 r. odnotował wzrost przychodów ze sprzedaży o 42,8 proc., natomiast przychodów ze sprzedaży usług własnych o blisko 34,8 proc., przy poprawie wyniku operacyjnego z 25 tys. zł do 703 tys. zł. Jest to najlepszy rezultat pierwszego półrocza w obszarze usług mediowych Grupy K2 od czasu powstania marki K2 Media w 2013 r. Rozszerzono współpracę z dotychczasowymi klientami o nowe usługi i projekty, pozyskano nowych klientów, takich jak Ultimo, marki Meed, Canpol Babies i Lovi. Dodatkowo do grona nowych klientów pozyskanych w II kwartale dołączyli m.in.: Danhoss (Partybox.pl) – e-commerce oraz Tchibo dla Firm.