Kraj

Media

Grupa Kino Polska: W 2022 r. przychody r./r. wzrosły o 11%, a zysk netto zmalał o 2%

Grupa publikuje wstępne wyniki roczne.

Grupa Kino Polska opublikowała wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za 2022 r. Grupa odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży rok do roku i wyższy zysk z działalności operacyjnej.

Wstępne zaraportowane przychody ze sprzedaży Grupy Kino Polska wyniosły 284,8 mln zł i były wyższe o 11% od tych z poprzedniego roku. Wynik na działalności operacyjnej osiągnął poziom 60,7 mln zł, to jest o 2% więcej rok do roku, wstępnie rozpoznany zysk netto zaś to 47,7 mln zł, o 2% mniej niż w ubiegłym roku. Na poziom wyniku netto wpłynęły głównie wyższe niż rok wcześniej koszty segmentu Zoom TV.

– Wstępne wyniki za cały ubiegły rok pokazują zdolność Grupy Kino Polska do adaptacji do niesprzyjających warunków makroekonomicznych. W ostatnim kwartale 2022 r. poprawiliśmy rentowność całego biznesu, w porównaniu z wcześniejszymi kwartałami, przez co wynik netto za 12 miesięcy jest tylko nieznacznie niższy niż rok wcześniej. Na poziomie operacyjnym zwiększyliśmy przychody zarówno z emisji, jak i ze sprzedaży reklam. Podejmując w ubiegłym roku odważne decyzje, wiele się nauczyliśmy, przez co w 2023 r. wchodzimy wzmocnieni i gotowi na dalszy rozwój zarówno w obszarze produkcji telewizyjnej, jak i zwiększania skali działalności na kolejnych rynkach – komentuje Bogusław Kisielewski, prezes Grupy Kino Polska.

Jego zdaniem w dalszym ciągu polski rynek telewizyjny odczuwa skutki refarmingu. – W naszym przypadku widoczne są one w wynikach segmentu Stopklatka i w efekcie w sprawozdaniu całej Grupy. Sądzę, że potencjał do generowania przychodów ze sprzedaży reklam na tym kanale jest większy niż wynik zanotowany w 2022 r. W nadchodzących kwartałach chcemy stopniowo dochodzić do tego właściwego potencjału sprzedaży Stopklatki – dodaje Kisielewski.

Publikacja pełnych wyników finansowych i operacyjnych Grupy Kino Polska za 2022 r. została zaplanowana na 5 kwietnia 2023 r.